19 Resources share the relationship is part of to To aru majyutsu no kinsho mokuroku